Дезинсекция – ефективната борба с насекоми вредители

Какво да знаем за мравките и как да се преборим срещу тях.

Сред насекомите, които могат да се видят в жилищата на хората, са и някои видове мравки. Най- често срещаната е червената фараонова мравка. Тя е единственият от известните 6000 вида, който се среща по цялата планета.
Фараоновата мравка произхожда от тропическите области.
В нашата страна България се споменава за пръв път през 1938 година – в жилищни сгради.Мравките живеят в големи семейства мравуняци или колонии. Във всяко семейство има мравки майки или царици ( полово зрели женски ), мравки работнички и мъжки мравки.
Мравките майки снасят по 350 – 450 яйца, цикълът на развитие е 38 дни.
Първото поколение се гледа от майките, а останлото е от работничките. Пазят се, хранят ларвите и ги преместват при опасност на друго място.
Големината на семейството може да бъде от 1 до 200. Колониите може да наброяват повече от 1 милион индивида.
Разселването на мравките по градовете става преди всичко с хранителни продукти по посока производител – консуматор. От хранителни предприятия, през магазините и заведенията за обществено хранене. В жилищния сектор това става активно, ако хранителните обекти са в жилищна сграда и пасивно – чрез пренасяне на продукти.
Мравките правят местата си в трудно достъпни места : между етажите, в стените зад мазилката, зад хладилника или под дъски на под и зад рамките на вратите. Те могат да се открият дори в чекмеджета, куфари, опаковки на лекарства, книги, чисто бельо.
Фараоновите мравки са всеядни, използват всякаква храна, с която се храни човек освен масло. Прониквайки в продуктите мравките ги правят негодни за употреба. В гнездата има запаси от храна, които приличат малък тип гранули.
За да се предотврати разпространението им, необходимо е запушване на всички дупки, цепнатини и пролуки.За борбата с мравките може да се използват препаратите които сме показали в меню насекоми, специално внимание на аерозолните, които са за масова употреба.
Другия вариант е извършване на инсектицидна обработка, убива 20 % от колонията. Незасегнатите от препарата мравки отбягват обработените повърхности, докато не мине опасността. За това се прави и повторна обработка за да се намали драстично колонията и тяхната заселеност.

Борбата срещу кърлежите.

Кърлежите спадат към клас паякообразни. Те са временни кръвосмучещи паразити по бозайниците, птиците и влечугите.
В населените места човек може да се опаризити с различни представители от групата на кърлежите.
Най – чести са случаите на опаразитяване на хора от градовете с пасищни кърлежи.
Установено е, че превръщането на градските горски райони в паркове и булеварди само намалява броя на кърлежите в тях.
Вътре в града макар и в неголямо количество, кърлежите продължават да съществуват, хранейки се, като паразитират върху синантропни гризачи, домашни котки, кучета и други бозайници, включително и върху хора.
Дължината им е обикновено няколко милиметра, но някои женски екземпляри след насмукване с кръв достигат 2 или 3 см.
Насмукани с кръв, те напускат нападнатото животно или човека и прекарват по –голямата част от живота си във външната среда…
( гористи местности и др. )
Във всяка фаза на развитие кърлежите се хранят еднократно.
Те се прикрепват здраво към гостоприемника с помощта на сложно устроения си хобот и остават прикрепени до пълното си насмукване с кръв.
Продължителността на смучене на кръв е 5 – 12 дни, като този срок е различен при отделните фази на развитието.
При повечето заболявания е установено, че кърлежите са трайни резервоари на причинителите, тъй като ги предават от една фазана развитието в друга и от женската в новото поколение.
Човек може да се зарази от кърлеж, най – лесно когато е почиствал животни от кърлеж. Поради това свалянето на паразитите трябва да се извършва с помощта на гумени ръкавици или пинцети и само в краен случай с ръце.
По време на свалянето на кърлежите не трябва да се пипат лицето, устата, очите и носът. Накрая ръцете се измиват с топла вода и сапун, след което се дезинфекцират.
Свалянето на кърлежи от хора освен в здравните заведения може да се извърши и като предварително се намазва обилно с мазнина ( вазелин, мас и др ) и след няколко минути с помощта на марля или памучно парче плат се издърпва навън с въртеливи движения.
Понякога част от хоботчето на кърлежа се откъсва и остава на мястото на прикрепването.Това може да доведе до инфекция и неприятни последици.
В такива случаи,е необходимо да се потърси помощ от специалист.
Обработки против кърлежи на места като паркове, гористи местности, къмпинги, сгради и тн, се извършва с професионални препарати.
Ние препоръчваме Айкън 10 КС, ФЕНДОНА 60 СК.

При провеждане на обработките се използват облекла, които непозволяват пряк контакт с препарата.