несъществуващи професии

15 професии от миналото, които вече не съществуват – Втора част

В първата статия от серията “15 професии от миналото, които вече не съществуват” ви запознахме с няколко професии, които вече са почти забравени. Сега продължаваме с останалата част.

8. Ледозареждач
Хората не винаги са имали фризери. Преди въвеждането на модерната хладилна техника, тези работници ходили с резачки до замразени езера и носели лед на хората за техните мазета и импровизирани хладилници. Това е била много трудна и опасна работа, но как иначе биха пазили напитките си студени?

9.Свързващ оператор на телефонна централа
Помните ли стационарните телефони? И да се обадите на оператора за времето или друга важна информация? Разпределителните оператори са били неразделна част от всяка телефонна мрежа преди модерните технологии, свързващи междуселищни разговори и други неща, които се правят понастоящем по цифров път. Чуваме ли се сега?

10. Намирачи на трупове
Макар че името е страховито, това не е и наполовина толкова страховито като „крадци на трупове“, което е точно това, което те са били. Защото получаването на трупове чрез законни средства са редки и трудни дейности. През 19 век университетите е трябвало да прибегнат до други средства, за да се снабдяват с трупове за своите студенти. Тези средства са други мъже, които са били наемани за крадене на труповете, за ползване от тези университети.

11. Металописец
В епохата, преди селфитата – добрите стари времена – те са най-ранните фотографи, които са правили снимки от полирано сребро. В наши дни техните творби са редки и доста скъпи.

12. Лампопаляч
Ние приемаме за даденост факта, че уличното осветление автоматично се пуска и спира, но преди това нововъведение, работници са пускали, спирали и зареждали с гориво, уличните лампи. Каква блестяща идея!

13. Ганди танцьори
Това звучи като нещо екзотично – Ганди танцуващи със звездите! Но в действителност това е много тежък ръчен труд, представляващ създаването и поддържането на железопътните линии. Поставянето на релсите се наричало „Ганди“ а танците били движението на работниците.

14. Млекар
Млякото! Преди измислянето и въвеждането на модерната хладилна техника във всеки дом, е трябвало някой да складира и носи млякото всекидневно, тъй като ще се развали, ако не е правилно съхранено. Дали бихте го подкупвали с по някой сладкиш?

15. Водач на дърво
Дърводобива е трудна работа дори и в днешно време, но може ли да си представите как са го правили, преди технологията или инфраструктурата за транспортиране на трупи с камион? Тези водачи ще водят трупите надолу по реките до местата за обработка.